Zakładanie spółek

Nasza oferta

Zakładanie spółek

Spółki, a w szczególności spółki z o.o. i komandytowe, są jedną z podstawowych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Skoro spółki takie są tak rozpowszechnione i w oparciu o rozwiązania im właściwe szereg osób zdecydowało się prowadzić działalność gospodarczą, wychodząc naprzeciw zidentyfikowanym potrzebom naszych Klientów, bazując na wiedzy i szerokim doświadczeniu oferujemy Państwu doradztwo oraz kompleksową obsługę obejmującą między innymi:
 • zakładanie każdego rodzaju spółek, w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek komandytowych
 • rejestrację spółek w sposób tradycyjny jak i elektroniczny, tj. w trybie S24
 • rejestrację oddziałów spółek zagranicznych
 • reprezentację przed Krajowym Rejestrem Sądowym
 • nabywanie i zbywanie udziałów
 • nabywanie i zbywanie ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej
 • podwyższanie i obniżanie kapitału
 • podział zysku i wypłatę dywidendy
 • zmiany umowy spółki każdego rodzaju
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek
 • likwidację spółek
 • umarzanie udziałów
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego spółki
W ramach naszej działalności zajmujemy się tworzeniem m.in. następujących form organizacyjnych:
 • spółki cywilne
 • spółki jawne, komandytowe, partnerskie, komandytowo – akcyjne
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne oraz PSA
nasz cel

Świadczenie wysokiej jakości usług

Potrzeby naszych klientów wyznaczają standardy naszego działania.

Indywidualizujemy proces świadczenia usług, gdyż jest dla nas rzeczą oczywistą, iż każdy podmiot ma zróżnicowany układ priorytetów oraz inaczej ukierunkowane potrzeby, co uzależnione jest choćby od branży, rozmiarów działalności czy formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa.

Podejmujemy się obsługi zarówno większych spółek, jak i pomagamy mniejszym czy nowo powstałym podmiotom gospodarczym dopiero rozpoczynającym działalność.

Masz pytania?

Napisz do nas