Usługi finansowo-księgowe

Nasza oferta

Usługi
finansowo-księgowe

Współpraca i kontakty z Klientem nie kończą się na zaewidencjonowaniu operacji i zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Podejmujemy aktywną współpracę, dostarczamy trafnych porad, konkretnych wniosków oraz ściśle sformułowanych wskazówek. Usługa w tym zakresie obejmuje:
  • kontrolę formalno-rachunkową dokumentów źródłowych
  • bieżące księgowanie dokumentów
  • naliczanie należnych podatków
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
  • reprezentowanie Klientów wobec organów podatkowych, administracyjnych
  • sporządzanie raportów kwartalnych, półrocznych, rocznych
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
nasz cel

Świadczenie wysokiej jakości usług

Potrzeby naszych klientów wyznaczają standardy naszego działania.

Indywidualizujemy proces świadczenia usług, gdyż jest dla nas rzeczą oczywistą, iż każdy podmiot ma zróżnicowany układ priorytetów oraz inaczej ukierunkowane potrzeby, co uzależnione jest choćby od branży, rozmiarów działalności czy formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa.

Podejmujemy się obsługi zarówno większych spółek, jak i pomagamy mniejszym czy nowo powstałym podmiotom gospodarczym dopiero rozpoczynającym działalność.

Masz pytania?

Napisz do nas