Doradztwo podatkowe

Nasza oferta

Doradztwo podatkowe

Pomagamy naszym Klientom podejmować właściwe decyzje biznesowe, świadcząc usługi w zakresie:
 • analizy i wyboru optymalnej formy opodatkowania
 • doradztwa w zakresie bieżącej działalności
 • przygotowywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów
  prawa podatkowego,
 • informowania Klientów o aktualnych zmianach w przepisach z zakresu prawa podatkowego,
  prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych
 • wsparcia w przygotowaniu dokumentów rejestracyjnych w procesie rejestracji nowego
  podmiotu w postaci działalności indywidualnej, spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego
 • reprezentacji Klientów przed organami podatkowymi w prowadzonych kontrolach podatkowych, kontrolach skarbowych, postępowaniach podatkowych oraz w czynnościach podejmowanych
  przez ZUS
 • zastępstwo procesowe w sprawach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz
  Naczelnym Sądem Administracyjnym
nasz cel

Świadczenie wysokiej jakości usług

Potrzeby naszych klientów wyznaczają standardy naszego działania.

Indywidualizujemy proces świadczenia usług, gdyż jest dla nas rzeczą oczywistą, iż każdy podmiot ma zróżnicowany układ priorytetów oraz inaczej ukierunkowane potrzeby, co uzależnione jest choćby od branży, rozmiarów działalności czy formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa.

Podejmujemy się obsługi zarówno większych spółek, jak i pomagamy mniejszym czy nowo powstałym podmiotom gospodarczym dopiero rozpoczynającym działalność.

Masz pytania?

Napisz do nas